Trường TH số 3 Nhơn Hòa tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017

Trường TH số 3 Nhơn Hòa tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017

Lượt xem:

        Thực hiện Kế hoạch số 1741/SGDĐT-GDCN-TX ngày 13/8/2017 của Sở GD-ĐT Bình Định và kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thị xã An Nhơn, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 với chủ  đề  “Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân”, tổ chức thống nhất trong cả nước từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 08/10/2017. Ban [...]