Wednesday, 27/03/2019 - 04:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 3 Nhơn Hòa

Sau khi xây dựng website bán hàng, bạn cần:

+) Thông báo với Bộ Công thương tại địa chỉ http://online.gov.vn/ nếu website của bạn là website thương mại điện tử.

+) Đăng ký với Bộ Công thương tại địa chỉ http://online.gov.vn/ nếu website của bạn thuộc dạng website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.